Zavlažovací systémy

Péče o trávník KEJA

Uvedená sekce obsahuje dvě části se zaměřením na systém závlahy trávníků (tj. popis postřikovačů a trysek), a druhá část nabízí plastové obrubníky pro oddělení různých částí zahrady.

Zavlažování trávníku

Velkoplošné zavlažování trávníků okrasných zahrad, zahrádek, golfových a jiných travnatých ploch.

princip systému zavlažování trávníků

Automatický zavlažovací systém

Automatický závlahový systém si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné výkopové práce, pouze využívá zápich rýčem do hloubky cca 20cm. Rozstřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí, pro více než 5 roztřikovačů pouze 3/4" hadicí. Automatický systém se oproti jiným typům závlahy liší instalovanými aktivními prvky (ovládací jednotkou, elektromagnetickými ventily) a vyžaduje zajištění dostatečného zdroje vody, tj. z jímky s instalovaným čerpadlem a popřípadě systémem automatického dopouštění v případě nízkého stavu hladiny vody.

Jednoduchý podzemní zavlažovací systém

Podzemní zavlažovací systém je určen k ekonomické variantě závlahy menších ploch především zahrádek a předzahrádek rodinných domů. K dispozici je pět trysek s nastavitelnou výsečí s dostřikem až 5,5 m, což umožňuje při návrhu závlahy téměř vždy dokonale respektovat tvar zavlažované plochy. Díky vroubkovanému okraji trysek lze požadovanou výseč nastavit bez jakéhokoli nářadí v několika vteřinách.

Základní stavební části závlahy

Parametry postřikovače NPS-SPRAY

Postup instalace zavlažovacího systému

Pod travním drnem stačí vytvořit pouze úzkou drážku pomocí rýče. Tímto způsobem provedení zůstává travnatá plochá zachována bez většího porušení. Rozvodné hadice se ukládají do hloubky cca 30 cm. Postřikovače se instalují tak, aby jejich horní hrana byla v rovině s terénem. Je nutné zajistit rozmístění postřikovačů v pravidelných rozestupech, kdy se dostřiky jednotlivých postřikovačů vzájemně překrývají. Tím je zajištěna, dosažena rovnoměrnost a kvalita závlahy. Trysky propojené hadicemi se napojí na zdroj vody, kterým může být v jednoduchých případech i přímo vodovodní kohoutek.

Výhody zavlažovacího systému

takto řešená závlaha přináší mnoho výhod, jako je pohodlí obsluhy, úspora vody, kvalitní rovnoměrná závlaha a tím i prosperující rovnoměrně zelený trávník a další rostliny.

  • Jednoduché nastavení úhlů (výseku) stříkání pro vymezené části zahrad (rohy apod.).
  • Možnost automatizace režimu a časování.
obrázek nastavení úhlu trysky
postřikovač hlavice postřikovače K-Rain, tryska nastavitelná 0°-360°->ceník, č.50
Tryska K-Rain ->ceník, č.51 tryska
paramtery trysek

Plastový obrubník (známé také jako oddělovací segmenty trávníků, nebo obruba trávníků)

K zamezení prorůstání zatravněných ploch (u okrasných zahrad a zahrádek) od chodníků a prostorů, kde je použitá mulčovací kůra nebo ozdobný štěrk, lze použít plastové segmenty trávníků.

  • Variabilita použití; snadná montáž a demontáž.
  • Vyšší životnost v porovnání s vlnitou fólií.
  • Vyráběno v barvě zelené a černé.
  • Odolnost vůči mrazu a stálobarevnost.

Plastový obrubník princip Plastový obrubník barvy Plastový obrubník rozměry -> Ceník, č.52