​Historie kapkové závlahy sahá do 20. století. Základní myšlenkou bylo vytvořit systém, který by minimalizoval ztráty vody v důsledku odparu, větru a odplavení. Několik klíčových okamžiků v historii kapkové závlahy zahrnuje:

​40. a 50. léta 20. století:

 • ​Začátek kapkové závlahy lze vysledovat do kibuců v Izraeli a kultivace rostlin v aridních oblastech.
 • První systémy kapkové závlahy byly jednoduché a často domácí konstrukce.

​60. a 70. léta 20. století:

 • ​Technologie kapkové závlahy začala postupně pokračovat v rozvoji a komercializaci.
 • Systémy kapkové závlahy byly více standardizovány a začaly se objevovat první specializované firmy.

80. a 90. léta 20. století:

 • ​Kapková závlaha se stala běžným způsobem zavlažování v zemědělství, zejména v suchých oblastech.
 • Výzkum a vývoj umožnily vznik nových typů kapkových trubic, trysek a řídících systémů.

21. století:

 • ​Kapková závlaha se stala široce používanou technologií nejen v zemědělství, ale i v zahradničení a krajinářském designu.
 • Systémy se staly stále sofistikovanějšími s využitím moderních senzorů, automatizace a možnosti vzdáleného ovládání.

​Dnešní kapkové závlahy jsou technologicky vyspělé a umožňují přesné dávkování vody přímo kořenům rostlin, což minimalizuje plýtvání vody a zvyšuje účinnost závlahy. Jsou využívány jak v komerčním zemědělství, tak i v soukromých zahradách, přispívajíc k úspoře vody a ochraně životního prostředí.

​Výroba Kapkové Závlahy v současnosti

​Výrobci již dosáhli různého stupně inovací DRIPOVÝCH závlah jak v beztlakových, tak tlakových kompenzacích a výroba DRIPOVÝCH hadic se přiblížila již do sousedních evropských států.

Kapková Závlaha od KEJA Závlahy, zavlažovací systémy, mikrozávlaha, kapková závlaha, systémy KEJA, KEJA

Výrobní technologie

Kapková Závlaha od KEJA Závlahy, zavlažovací systémy, mikrozávlaha, kapková závlaha, systémy KEJA, KEJA

Technologie navíjení

Kapková Závlaha od KEJA Závlahy, zavlažovací systémy, mikrozávlaha, kapková závlaha, systémy KEJA, KEJA

Finální výrobek závlahy

Kapková Závlaha od KEJA Závlahy, zavlažovací systémy, mikrozávlaha, kapková závlaha, systémy KEJA, KEJA

Inspirace k použití

​Praktické použití Kapkové Závlahy

​V nejjednodušším provedení mohou systém používat jak zahrádkáři tak sadaři. S použitím automatizovaného časovho řízení i profesionální velkopěstitelé.

Při instalaci stačí hadice uložit již před výsadbou na záhon a semena, nebo rostliny vysadit vedle kapačů. V ostatních případech uložíme hadice k vysazeným rostlinám. Použitím vybraného zdroje vody dbáme na čistotu vody (hlavně mechanické nečistoty). Doporučejeme využít filtr k zamezení zanášení kapačů. Zdrojem vody může být vodovodní řád nebo rezervoár (cisterna, sud apod.). Vstupním tlakem ze zdroje(ventilem) regulujeme vydatnost kapání kapačů, a tím i spotřebu vody. V mnoha případech můžeme docílit dvoutřetinové nebo až poloviční úspory vody.

Při použití kapkové závlahy raději rostliny sázíme ve větších odstupech, neboť při tomto způsobu zavlažování vyrůstají do větších velikostí než obvykle (zajména papriky, okurky a rajčata).

​Vlastnosti a parametry Kapkové Závlahy

​Technické údaje

 • ​Vnější průměr zavlažovací hadice 16 nebo 20 mm
 • Vzdálenost kapačů 200 a 1750 mm
 • Velikost výtoku z kapače 2 nebo 4 l/hod u provozního tlaku 2 bary
 • Provozní tlak vody 50 až 300 kPa

​Výhody systému

 • ​Rovnoměrné rozdělení vody ve všech řádcích zavlažované plochy a po celé délce zavlažovací hadice.
 • Malá spotřeba vody a energie.
 • Nižší výskyt plevele v okolí rostlin z důvodu nižší vlhkosti půdy na povrchu.
 • Závlahová voda se aplikuje jen na podzemní část rostliny, což omezuje výskyt plísňových chorob.
 • Možnost zavlažování i po dobu vykonávání jiných činností.
 • Možnost dávkování hnojiv a agrochemikálií.
 • Možnost zavedení automatizace zavlažování.
 • Zavlažovací hadice jsou ohebné a přitom dostatečně pevné.
 • Mohou být uloženy na povrchu půdy, zavěšené nad povrchem, nebo zakopané ke kořenovému systému rostlin.
 • Výrobce deklaruje záruku na závlahu 5 let.

​Systém Kapkové Závlahy je vhodný zejména pro:

 • ​Všechny druhy zeleniny
 • Okrasné dřeviny
 • Květiny
 • Drobné ovoce
 • Skleníky, foliovníky, pařeniště
 • Vinice
 • Ovocné stromy
 • Ovocné a lesní školky
 • Chmelnice

​Sada Kapkové Závlahy - nabídka

​Cenové relace hadic kapkové závlahy, přívodních hadic, filtru a spojovacích dílů (fitinek), jsou uvedeny v ceníku.

Pro maloplošné zavlažování na plochu cca 6x4m (skleník, fóliovník, zahrádka) jsme pro vás připravili komplet balení pro nejsnadnější využití systému.

Příprava a realizace závlahy Vás připraví maximálně o půl hodiny volného času.

​Sety / sady Kapkové Závlahy, balení obsahuje:

​36m hadice kapkové závlahy
10m hadice bez kapačů pro rozvod vody
4ks T-kus 16x16x16
2ks L-kus 16x16
1ks ventil 16

Varianta 1

Hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 250 mm. 
Zavlažování: jahody, okurky, saláty, aj.
(Produktové číslo 1 v ceníku)

zobrazit v e-shopu

Kapková závlaha - Varianta 1

Varianta 1

Varianta 2

Hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 500 mm. 
Zavlažování: rajčata, papriky, zelí, aj.
​(Produktové číslo 2 v ceníku)

zobrazit v e-shopu

Kapková závlaha - Varianta 2

Varianta 2

Varianta 3

Hadice kapkové závlahy, kombinovaná varianta s roztečí (sponem) kapačů 250 mm. 
18 m, 500 mm, 18 m (celkem 36 m). 
​(Produktové číslo 3 v ceníku)

zobrazit v e-shopu

Kapková závlaha - Varianta 3

Varianta 3

​Závlaha je plně funkční při využití samospádu vody z rezervoáru (sudu). Pro uvedené komplety „Varianty balení“ postačuje převýšení rezervoáru vody nad zemí cca 0,5 m. Vydatnost kapání lze dle potřeby regulovat výpustním ventilem.

​Při ideálním nastavení ventilu můžeme u sudu s objemem 200l docílit funkční závlahy po dobu cca 5 dnů s významnou úsporou vody. (Závlaha je aktivní 24 hod. denně bez časovače a dalších doplňků).

P​řipojením časovače velmi jednoduše získáme automatický systém kapkové závlahy, viz. Automatická kapková závlaha

Velkopěstitelské použití Kapkové Závlahy

​Kapková závlaha se v zahraničí běžně používá pro profesionální použití v sadech, zahradnictvích i na velkých záhonech pro výsadbu a pěstování ovoce, zeleniny.

Kapková závlaha na řádcích

Detail zavlažovací hadice

Velkoplošná závlaha