Zavlažovací systémy

Kapková závlaha KEJA

Kapková závlaha je systém vlisovaných labyrintů (dripů) do černé hadice s otvory, které upravují tlak v hadici tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci vody po její celé délce. Kapková závlaha je vhodným řešením pro zavlažování skleníků, fóliovníků, záhonů a zahrádek. Kapkovou závlahu je jednoduché instalovat svépomocí na stávající vodovodní řád nebo sud s dešťovou vodou. Základními stavebními kameny systému kapkové závlahy je kapkovací hadice a spojovací díly (fitinky) pro tlakovou vodu nebo pro samospádovou vodu ze sudu.

Původ kapkové závlahy

V počátcích zavlažování hadicovým systémem DRIP byly prvovýrobci z jižních zemí jako Řecko a Izrael.

Původ kapkové závlahy, obrázek 1 Původ kapkové závlahy, obrázek 2

Původ kapkové závlahy, obrázek 3 Původ kapkové závlahy, obrázek 4 Původ kapkové závlahy, obrázek 5

Výroba kapkové závlahy v současnosti

Výrobci již dosáhli různého stupně inovací DRIPOVÝCH závlah jak v beztlakových, tak tlakových kompenzacích a výroba DRIPOVÝCH hadic se přiblížila již do sousedních evropských států.

Výrobní linka kapkové závlahy 2 Výrobní linka kapkové závlahy 1 Balení z výrobní linky kapkové závlahy


Kapková závlaha v současnosti

Použití - zavlažovací systém svépomocí

Praktické použití

V nejjednodušším provedení mohou systém používat jak zahrádkáři tak sadaři. S použitím automatizovaného časovho řízení i profesionální velkopěstitelé.

Při instalaci stačí hadice uložit již před výsadbou na záhon a semena, nebo rostliny vysadit vedle kapačů. V ostatních případech uložíme hadice k vysazeným rostlinám. Použitím vybraného zdroje vody dbáme na čistotu vody (hlavně mechanické nečistoty). Doporučejeme využít filtr k zamezení zanášení kapačů. Zdrojem vody může být vodovodní řád nebo rezervoár (cisterna, sud apod.). Vstupním tlakem ze zdroje(ventilem) regulujeme vydatnost kapání kapačů, a tím i spotřebu vody. V mnoha případech můžeme docílit dvoutřetinové nebo až poloviční úspory vody.

Při použití kapkové závlahy raději rostliny sázíme ve větších odstupech, neboť při tomto způsobu zavlažování vyrůstají do větších velikostí než obvykle (zajména papriky, okurky a rajčata). rajče

Profesionální použití kapkové závlahy

Profesionální použití kopkové závlahy 1 Profesionální použití kopkové závlahy 1
Profesionální použití kopkové závlahy 1 Profesionální použití kopkové závlahy 1

Kapková závlaha u zákazníků

Galerie fotek použití kapkové závlahy u zákazníků, napojení na zdroj vody, instalace rozvodů a ukázka vegetačního růstu.

Napojení na zdroj vody

Možnosti rozvodů a detaily

Vegetační období

Realizace závlahy ve sklenících

Schéma zapojení kapkové závlahy

Schéma kapkové závlahy

Vlastnosti a parametry kapkové závlahy

Technické údaje

Vnější průměr zavlažovací hadice 16 nebo 20 mm

Vzdálenost kapačů 200 a 1750 mm

Velikost výtoku z kapače 2 nebo 4 l/hod

Provozní tlak vody 50 až 300 kPa

Výhody systému

Systém kapkové závlahy je vhodný pro:

Nabídka

Cenové relace hadic kapkové závlahy, přívodních hadic, filtru a spojovacích dílů (fitinek), jsou uvedeny v ceníku.

Pro maloplošné zavlažování na plochu cca 6x4m (skleník, fóliovník, zahrádka) jsme pro vás připravili komplet balení pro nejsnadnější využití systému.

Příprava a realizace závlahy Vás připraví maximálně o půl hodiny volného času.

Balení kapkové závlahy
->ceník, č.1,2,3

Balení obsahuje:

36m hadice kapkové závlahy
10m hadice bez kapačů pro rozvod vody
4ks T-kus 16x16x16
2ks L-kus 16x16
1ks ventil 16

Varianta 1

- hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 250 mm; zavlažování: jahody, okurky, saláty, aj.

Varianta 2

- hadice kapkové závlahyn s roztečí (sponem) kapačů 500 mm; zavlažování: rajčata, papriky, zelí, aj.

Varianta 3

- hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 250 mm 18 m,500 mm 18 m (celkem 36 m)

Závlaha je plně funkční při využití samospádu vody z rezervoáru (sudu). Pro uvedené komplety „Varianty balení“ postačuje převýšení rezervoáru vody nad zemí cca 0,5 m. Vydatnost kapání lze dle potřeby regulovat výpustním ventilem.

Při ideálním nastavení ventilu můžeme u 200 l sudu docílit funkční závlahy po dobu cca 5 dnů s významnou úsporou vody. (závlaha běží 24 hod. denně bez časovače a bez jiných doplňků).