Zavlažovací systémy KEJA

Zavlažování trávníku

Velkoplošné zavlažování trávníků, okrasných zahrad, zahrádek, golfových a jiných travnatých ploch.

Automatický zavlažovací systém

Automatický závlahový systém si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné rozsáhlé výkopové práce, pouze využívá zápich rýčem do hloubky cca 20cm. Postřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí, pro více než 5 roztřikovačů pouze 3/4" hadicí. Automatický systém se oproti jiným typům závlahy liší instalovanými aktivními prvky (ovládací jednotkou, elektromagnetickými ventily) a vyžaduje zajištění dostatečného zdroje vody, tj. z jímky s instalovaným čerpadlem a popřípadě systémem automatického dopouštění v případě nízkého stavu hladiny vody.

Jednoduchý podzemní zavlažovací systém

Podzemní zavlažovací systém je ekonomickou variantou závlahy menších ploch především zahrádek a předzahrádek rodinných domů. K dispozici je pět trysek s nastavitelnou výsečí s dostřikem až 5,5 m, což umožňuje při návrhu závlahy téměř vždy dokonale respektovat tvar zavlažované plochy. Díky vroubkovanému okraji trysek lze požadovanou výseč nastavit bez jakéhokoli nářadí v několika vteřinách.

Základní stavební části závlahy

Parametry postřikovače NPS-SPRAY

Postup instalace zavlažovacího systému

Pod travním drnem stačí vytvořit pouze úzkou drážku pomocí rýče. Tímto způsobem provedení zůstává travnatá plochá zachována bez většího porušení. Rozvodné hadice se ukládají do hloubky cca 30 cm. Postřikovače se instalují tak, aby jejich horní hrana byla v rovině s terénem. Je nutné zajistit rozmístění postřikovačů v pravidelných rozestupech, kdy se dostřiky jednotlivých postřikovačů vzájemně překrývají. Tím je zajištěna, dosažena rovnoměrnost a kvalita závlahy. Trysky propojené hadicemi se napojí na zdroj vody, kterým může být v jednoduchých případech i přímo vodovodní kohoutek.

V případě zavlažování větších ploch nelze celý trávník zavlažit najednou a závlahu je nutno rozdělit na několik částí – sekcí. Počet postřikovačů v jedné sekci (skupina postřikovačů, které stříkají současně) musí odpovídat parametrům zdroje vody. Hodnoty průtoků jednotlivých postřikovačů se odečtou z tabulky dle velikosti instalované trysky (dostřiky 2,4 m až 6,1 m) a rozevření její výseče (např. 90°,180° 360°atd.). Pokud je zdrojem vody čerpadlo (vodárna) je nutné závlahu navrhnout dle konkrétního typu čerpadla a jeho výkonové křivky. Řešení závlahového systému jsou vždy individuální a ohledně správného návrhu je možno nás kontaktovat.

Výhody zavlažovacího systému

takto řešená závlaha přináší mnoho výhod, jako je pohodlí obsluhy, úspora vody, kvalitní rovnoměrná závlaha a tím i prosperující rovnoměrně zelený trávník a další rostliny.

  • Jednoduché nastavení úhlů (výseku) stříkání pro vymezené části zahrad (rohy apod.).
  • Možnost automatizace režimu a časování.
hlavice postřikovače K-Rain, tryska nastavitelná 0°-360°->ceník, č.50
Tryska K-Rain ->ceník, č.51

Automatická kapková závlaha (zavlažovací hodiny)

Automatické kapkové závlahy lze jednoduše a svépomocí vytvořit připojením časovače (zavlažovací hodiny), který funguje i bez nutnosti tlakové vody. Uvedený časový ventil pomocí vnitřní baterie otevírá a zavírá přívod vody ke kapkové závlaze či k mikrozávlahám dle nastaveného časového programu.

Časovač zavlažování / zavlažovací hodiny / spínací hodiny - jsou tímto vhodné i pro malé záhony, zahrádky či skleníky zavlažované ze sudu samospádem. Viz:

Základní vlastnosti ventilu s časovačem:

Pro složitější systémy připojené na tlakovou vodu, a/nebo ve spojení se zavlažováním trávníků, doporučujeme elektromagnetické ventily s programovatelnou řídicí jednotkou.

Hadice a instalace

Hadice, rozvody k závlahám

Pro rozvod a instalaci zavlažovacích systému lze použít PE trubky – hadice v černé barvě. Černá barva je ideální ochrana proti UV záření tj. proti tvorbě řas v potrubí.

Hadice průměru 16 x 1,2

Hadice průměru 16 x 1,2 se používají hlavně pro přívody a rozvody vody malých provozních tlaků (samospád). Pokládají se na povrch půdy a spojování se provádí dle samostatných konfigurací spojovacími díly (fitinkami) pro malé tlaky. „Ceník č. 7“

Hadice průměru 16 x 1,5

Hadice průměru 16 x 1,5 se používají při pokládce přívodu vody instalovaných v zemi, nebo při delších vzdálenostech na povrchu. Používají se v systémech kapkové závlahy, mikrozávlahy a závlah trávníků. Spojování se provádí dle provozního tlaku spojovacími díly pro malé provozní tlaky, nebo spojovacími díly pro trávníkové závlahové systémy do tlaku 6 Bar. „Obrázek - „Ceník č. 8“

Hadice průměru 20 x 1,5

Hadice průměru 20 x 1,5 se používají při pokládce přívodu vody instalovaných v zemi, nebo při delších vzdálenostech na povrchu. Používají se v systémech kapkové závlahy, mikrozávlahy a závlah trávníků. Spojování se provádí dle provozního tlaku spojovacími díly pro malé provozní tlaky, nebo spojovacími díly pro trávníkové závlahové systémy do tlaku 6 Bar. Ceník č. 9“

Spojovací díly, spojky (fitinky / fitings)

Spojovací díly k závlahám malých průtokových tlaku (nebo samospád) jsou díly, které se použijí při různých konfiguracích závlah bez lepení, nebo použití stahovacích pásků. Jednoduché spojení se provede jenom mechanickým natlačením dílu do použitých hadic. Uvedené spojení vydrží provozní tlak 1 až 1,5 Barů, bez ohrožení rozpojení spoje.

„v ceníku od čísla 14“

Spojovací díly pro stavbu zahradních závlahových systému (např. pro zavlažování trávníků a velkých zahrad) jsou pro použití u provozních tlaků do 6 Barů.

„v ceníku od čísla 53“

Materiál nutný k připojení závlahy na sud vody

Výpusty z rezervoáru lze svépomocně vytvořit a instalovat za pomoci zde nabízených doplňků, které Vám usnadní instalaci zavlažovacích systémů.

Použití filtrů k filtraci vody ze zdroje samospádem.

1. Použití sítového filtru 20 x 1“ x 20

2. Použití sítového filtru 3/4“.

3. V případě použití tlakového zdroje vody (domácí vodárna, nízkotlaké čerpadlo).