Zavlažovací systémy

 • Zavlažování trávníků a travnatých ploch
 • Automatická kapková závlaha
 • Hadice a spojovací díly
 • Filtry a filtrace vody

Zavlažování trávníků

Velkoplošné zavlažování trávníků, okrasných zahrad, zahrádek, golfových a jiných travnatých ploch.

Princip systému zavlažování trávníků

Princip systému zavlažování trávníků

Automatický zavlažovací systém

Automatický závlahový systém si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné rozsáhlé výkopové práce, pouze využívá zápich rýčem do hloubky cca 20cm. Postřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvody realizovat pouze 1/2" hadicí, pro více než 5 roztřikovačů pouze 3/4" hadicí. Automatický systém se oproti jiným typům závlahy liší instalovanými aktivními prvky (ovládací jednotkou, elektromagnetickými ventily) a vyžaduje zajištění dostatečného zdroje vody, tj. z jímky s instalovaným čerpadlem a popřípadě systémem automatického dopouštění v případě nízkého stavu hladiny vody.

Postup instalace zavlažovacího systému

Pod travním drnem stačí vytvořit pouze úzkou drážku pomocí rýče. Tímto způsobem provedení zůstává travnatá plochá zachována bez většího porušení. Rozvodné hadice se ukládají do hloubky cca 30 cm. Postřikovače se instalují tak, aby jejich horní hrana byla v rovině s terénem. Je nutné zajistit rozmístění postřikovačů v pravidelných rozestupech, kdy se dostřiky jednotlivých postřikovačů vzájemně překrývají. Tím je zajištěna, dosažena rovnoměrnost a kvalita závlahy. Trysky propojené hadicemi se napojí na zdroj vody, kterým může být v jednoduchých případech i přímo vodovodní kohoutek.

V případě zavlažování větších ploch nelze celý trávník zavlažit najednou a závlahu je nutno rozdělit na několik částí – sekcí. Počet postřikovačů v jedné sekci (skupina postřikovačů, které stříkají současně) musí odpovídat parametrům zdroje vody. Hodnoty průtoků jednotlivých postřikovačů se odečtou z tabulky dle velikosti instalované trysky (dostřiky 2,4 m až 6,1 m) a rozevření její výseče (např. 90°,180° 360°atd.). Pokud je zdrojem vody čerpadlo (vodárna) je nutné závlahu navrhnout dle konkrétního typu čerpadla a jeho výkonové křivky. Řešení závlahového systému jsou vždy individuální a ohledně správného návrhu je možno nás kontaktovat.

Rozmístění trysek je špatné - hustota rozmístění trysek a pokrytí vodou není dostatečné

Rozmístění trysek je správně - hustota rozmístění trysek a pokrytí vodou je dostatečné

Výhody zavlažovacího systému

takto řešená závlaha přináší mnoho výhod, jako je pohodlí obsluhy, úspora vody, kvalitní rovnoměrná závlaha a tím i prosperující rovnoměrně zelený trávník a další rostliny.

Tryska s vodou
 • Jednoduché nastavení úhlů (výseku) stříkání pro vymezené části zahrad (rohy apod.).
 • Možnost automatizace režimu a časování.
hlavice postříkovače
 • hlavice postřikovače K-Rain, tryska nastavitelná 0°-360°

(Produktové číslo 49 v ceníku)

Tryska K-Rain

(Produktové číslo 51 v ceníku)

tryska k-rain

Parametry trysek

Parametry trysek

Automatizace závlah (zavlažovací hodiny)

Automatické kapkové závlahy lze jednoduše a svépomocí vytvořit připojením časovače (zavlažovací hodiny), který funguje i bez nutnosti tlakové vody. Uvedený časový ventil pomocí vnitřní baterie otevírá a zavírá přívod vody ke kapkové závlaze či k mikrozávlahám dle nastaveného časového programu. Časovač, zavlažovací hodiny, spínací hodiny - jsou tímto vhodné i pro malé záhony, zahrádky či skleníky zavlažované ze sudu samospádem.  Viz: Kapková závlaha , Mikrozávlaha
Časovač: ​(Produktové číslo 52 v ceníku)

Ventil s časovačem

Ventil s časovačem pro závlahy samospádem

Připojení hodin pro závlahu

Připojení zavlažovacích hodin

Kapková závlaha ze sudu - automatická

Automatická kapková závlaha ze sudu

Základní vlastnosti ventilu s časovačem:

 • ventil funguje i při nulovém tlaku vody, ale NEPOUŽÍVAT BEZ VODY,
 • nastavení cyklu (jak často) 1-72 a víkendový režim,
 • nastavení doby otevření 1-120 min a nepřetržité vypnutí či zapnutí,
 • nastavení zpoždění při následujícím sepnutí v cyklu,
 • Cena viz. ceník, objednání emailem.

Pro složitější systémy připojené na tlakovou vodu, a/nebo ve spojení se zavlažováním trávníků, doporučujeme elektromagnetické ventily s programovatelnou řídicí jednotkou.

Hadice a instalace

Hadice, rozvody k závlahám

Pro rozvod a instalaci zavlažovacích systémů lze použít PE trubky – hadice v černé barvě. Černá barva je ideální ochrana proti UV záření tj. proti tvorbě řas v potrubí.

Hadice průměru 16 x 1,2

Hadice průměru 16 x 1,2 se používají hlavně pro přívody a rozvody vody malých provozních tlaků (samospád). Pokládají se na povrch půdy a spojování se provádí dle samostatných konfigurací spojovacími díly (fitinkami) pro malé tlaky. (Produktové číslo 7 v ceníku)

hadic 16x1,2

Hadice

Hadice průměru 16 x 1,5

Hadice průměru 16 x 1,5 se používají při pokládce přívodu vody instalovaných v zemi, nebo při delších vzdálenostech na povrchu. Používají se v systémech kapkové závlahy, mikrozávlahy a závlah trávníků. Spojování se provádí dle provozního tlaku spojovacími díly pro malé provozní tlaky, nebo spojovacími díly pro trávníkové závlahové systémy do tlaku 6 Bar. ​(Produktové číslo 8 v ceníku)

hadic 16x1,5

Hadice

Hadice průměru 20 x 1,5

Hadice průměru 20 x 1,5 se používají při pokládce přívodu vody instalovaných v zemi, nebo při delších vzdálenostech na povrchu. Používají se v systémech kapkové závlahy, mikrozávlahy a závlah trávníků. Spojování se provádí dle provozního tlaku spojovacími díly pro malé provozní tlaky, nebo spojovacími díly pro trávníkové závlahové systémy do tlaku 6 Bar. (Produktové číslo 9 v ceníku)

hadic 20x1,5

Hadice

Spojovací díly, spojky (fitinky / fitings)

Spojovací díly k závlahám malých průtokových tlaku (nebo samospád) jsou díly, které se použijí při různých konfiguracích závlah bez lepení, nebo použití stahovacích pásků. Jednoduché spojení se provede jenom mechanickým natlačením dílu do použitých hadic. Uvedené spojení vydrží provozní tlak 1 až 1,5 Barů, bez ohrožení rozpojení spoje.

(Produktová čísla 15 - 43 v ceníku)

Spojovací díly pro stavbu zahradních závlahových systému (např. pro zavlažování trávníků a velkých zahrad) jsou pro použití u provozních tlaků do 6 Barů.

(Produktové číslo 53 v ceníku)

Spojovací díl - fitinka

Fitinka

Materiál nutný k připojení závlahy na sud vody

Výpusty z rezervoáru lze svépomocně vytvořit a instalovat za pomoci zde nabízených doplňků, které Vám usnadní instalaci zavlažovacích systémů.

Těsnění mezi sud a hadici

Těsnění

26x38x2 mm NBR - P.č. 57 
26x38x3 mm NBR - ​P.č. 58

Podložka mezi sud a hadici

Podložka

26 x 35 x 1 mm 
MOSAZ - ​P.č. 59

Kontramatice mezi sud a hadici

Kontramatice

MOSAZ 3/4“ - ​P.č. 60

Použití filtrů k filtraci vody ze zdroje samospádem.

1. Použití sítového filtru 20 x 1“ x 20

 • Sítový filtr
 • 20 x 1“ x 20
 • Zdrojem vody může být plastový nebo plechový sud, nebo IBC kontejner
 • Použití na větší plochy pro páteřní rozvod hadicemi 3/4“ (průměr 20)
 • Lze zredukovat vývody pro rozvod hadicemi ½“ (průměr 16), nebo kombinace průměru
 • Z vývodů filtru lze samostatně zavlažovat na sobě nezávislé vzdálené vysázené plochy
 • Přívod do filtru spojovacími díly v průměru 20, při potřebě přívodu průměru 16 lze použít půlku spojky hadicové redukční 25 x 16
 • Spojovací díly lze dle potřeby vybrat z nabídky v ceníku
Připojení síťového filtru 20 x 1“ x 20 s T-rozvodem

Připojení sítového filtru 
20 x 1“ x 20 s T-rozvodem

Průběžné připojení​síťového filtru 3/4“ ke zdroji vody

Průběžné připojení ​sítového filtru 3/4“ ke zdroji vody

2. Použití sítového filtru 3/4“

 • Zdrojem vody může být plastový nebo plechový sud, nebo IBC kontejner
 • Použití na větší plochy pro páteřní rozvod hadicemi 3/4“ (průměr 20)
 • Lze zredukovat dle potřeby průměry přívodu i vývodu z filtru pro rozvod hadicemi v průměru 16
 • Z vývodu filtru lze zavlažovat menší ucelené vysázené plochy
 • Spojovací díly lze dle potřeby vybrat z nabídky v ceníku

3. V případě použití tlakového zdroje vody (domácí vodárna, nízkotlaké čerpadlo).

 • K vývodu filtru lze připojit regulátor tlaku
 • Spojovací díly lze dle potřeby vybrat z nabídky v ceníku
Sériové spojení filtru s regulátorem tlaku

Sériové spojení filtru s regulátorem tlaku