​Všeobecné obchodní podmínky

Společn​ost:
Kertis Ján - KEJA, IČ:41820606, se sídlem Praha 5

​1. Preambule

​Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.keja.cz, který je provozován Kertis Ján - KEJA, IČ:41820606, se sídlem Praha 5. 
Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Kertis Ján - KEJA, IČ:41820606, se sídlem Praha 5 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

​2. Definice

​Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 5 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  • Česká pošta, smluvní přepravce  
  • Zásilkovna, smluvní přepravce  
  • Toptrans, smluvní přepravce 

​Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14- ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.